Hvordan ser vi på forholdet mellom kvinner og menn?


Hva er vårt syn på kjønn og kjønnsroller? Hva er egentlig forholdet mellom kvinner og menn? Og hvilke roller har de i samfunnet?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Kvinner og menn er likestilte i forhold til hverandre. I deres roller i samfunnet skal de også være likestilte.

Kommentarer er stengt.