Hvordan ser vi på andre tros- og livssyn?


Finnes det flere veier til sannhet, slik at også andre tros- eller livssyn kan ha rett, eller er vår vei den eneste rette? Er det uproblematisk å ha venner som tilhører et annet tros- eller livssyn?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Når vi kommer over på den andre siden av dette livet, vil vi forstå at vi alle har tatt feil. Vi vil se at ingen av oss hadde forutsetning for å se Gud.

Ingen livssyn har hele sannheten. Vi tror at Gud har vist seg fram i Jesus så en særskilt måte. Men Gud viser seg fram i alle religioner og livssyn. Det er ikke bare uproblematisk å ha venner som tilhører et annet livssyn, men det er helt nødvending. Venner fra andre livssyn kan hjelpe oss til å ikke stivne i våre forestillinger om Gud. Det var som kjent en gang mennesker som hadde så tilstivnede gudsbilder at de ikke kjente igjen sin Gud da Jesus påstod at han var Gud.

Gud har frihet til å la helvete stå tomt. Gud vil en dag seire, og da er det vanskelig å tenke seg at det bare er en liten kristenhet som kommer innenfor.

Kommentarer er stengt.