Hvordan forholder vi oss til sex?


Hva er vårt syn på sex? Finnes det et formål ved sex utover reproduksjon? Er det akseptabelt å være seksuelt aktiv uten å være gift?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Sex er en gudgitt gave også utover reproduksjon. Dette bærer fortsatt vår kirke preg av. I vår kultur er det en selvfølge at voksne mennesker har sex utenfor ekteskapet, men å ha mange seksualpartnere sees på som uheldig for mennesket.

Kommentarer er stengt.