Hvordan ble mennesket til?


Hvordan oppstod vår art? Var det en plan bak menneskets tilblivelse?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Ingen vet hvordan mennesket ble til. Det går i alle fall ikke an å bruke Bibelen for å få svar på det. Naturvitenskapen svarer best på det spørsmålet.

Hvorfor mennesket ble til, vet vi heller ikke. En tolkning ut fra skapelsesfortellingen kan være at Gud er kjærlighet, og ville ha noen å elske. Det gjaldt hele verden, mennesker, dyr, fisk og planter.

Kommentarer er stengt.