Hva skjer med oss når vi dør?


Opphører vår eksistens ved døden? Har våre handlinger i dette livet konsekvenser for vår skjebne i et eventuelt liv i det hinsidige?


Uenighetens fellesskap | november 17, 2018

Da kommer vi tilbake til vårt opphav, som er Gud.

Ifølge Jesus så har våre handlinger konsekvenser for vår skjebne i det hinsidige. Ifølge Paulus, så har det det ikke, bortsett fra at han forutsatte at en levende tro også førte til handlinger. I Metodistkirken er etikken svært viktig. Nåden er ikke kun en «rettferdiggjørende nåde», men også det som kalles «helliggjørende nåde» er helt vesentlig. Det er en kraft som hjelper oss til å elske vår neste. Nådeforståelsen, eller mer vektingen av ulike aspekter av nåden, er antakelig det som mest skiller Metodistkirken fra f.eks. Den norske kirke.

Kommentarer er stengt.