Hva er viktigst av likhet og likeverd?


Er prinsippene om likhet og likeverd bestandig forenelige, eller står de i blant i motsetning til hverandre? Hva mener vi i så fall veier tyngst av likhet og likeverd?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Likhet er viktig når vi snakker om verdi. Likeverd kan lett sette f.eks. kjønn i ulike båser og påstå at de er likeverdige selv om det kan virke undertrykkende for den ene part. Samtidig er det lov å si at kvinne og mann er ulike. Men i det øyeblikket en prøver å konkretisere forskjellen, står en i fare for å virke undertrykkende. Derfor er prinsippet om likhet viktigere enn likeverd.

Kommentarer er stengt.