Hva er kunnskap?


Hva er kunnskap, og hvilke kilder til kunnskap finnes om de spørsmål vår tradisjon er opptatt av? Er hellige skrifter en kilde til kunnskap? Oversanselige erfaringer? Empiri?


Uenighetens fellesskap | november 17, 2018

Allerede vår kirkefar på 1700-tallet mente at troens og teologiens grunnlag hadde fire kilder: Bibelen, tradisjonen, erfaringen og fornuften.

Kommentarer er stengt.