Hva bør vi bygge lovene våre på?


Hvor bør vi hente verdiene våre fra? Og hva bør vi bygge våre normer, regler og lover på?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Menneskerettighetene bør være grunnlaget for våre lover. Livssyn bør ikke sette egne lover høyere enn landets verdslige lover dersom landets lover har sitt grunnlag i menneskerettighetene. Men livssynssamfunn skal selvsagt kjempe for eget syn gjennom demokratiske prosesser.

Kommentarer er stengt.