Har mennesket en forpliktende særstilling i naturen?


Har mennesket en særstilling i naturen? Gir dette oss i så fall et særlig ansvar for å ta vare på dyrene og naturen omkring oss?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Hvis mennesket har en særstilling, så handler det om ansvar og forpliktelse, ikke råderett. I følge vår kirkefar John Westley, skulle hele naturen bli frelst, ikke bare menneskene.

Kommentarer er stengt.