Finnes Gud?


Finnes det én Gud, eller guder, en høyere virkelighet, eller noe annet som på ett eller annet vis overskrider det vi tenker på som den naturlige verden? Hvordan er forholdet i så fall mellom det guddommelige og det vi ofte kaller den naturlige verden?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Vi tror på en Gud. Om Gud er «overskridende», kommer an på hvordan en tolker ordet «overskridende». Gud er ikke en størrelse vi kan plassere utenfor verden og undersøke. Gud er i oss og rundt oss. Gud er vårt opphav og opprettholdelsen av hans/hennes verden.

Det er mulig å se Gud i det overnaturlige, men mest i det naturlige. Gud gjøres liten hvis det kun er i det overnaturlige vi kan se ham/henne. I tillegg kan mye av det vi i dag vil kalle overnaturlig, være naturlover som vi ennå ikke har oppdaget.

I alle fall vil alltid det vi kaller overnaturlig være gjenstand for tolkning. Det vil aldri kunne anføres som bevis på at Gud finnes.

Kommentarer er stengt.