Bør vi motta støtte fra staten?


Bør staten gi støtte til tros- og livssynssamfunn som vårt? Eller er det viktig at tros- og livssynssamfunn er selvfinansierte og økonomisk uavhengige?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Ja. Støtte til livssynssamfunn er en del av vårt velferdsgode. Det er frivillig om en vil motta støtte. Derimot har staten større mulighet til å sette betingelser for å få støtte, f.eks. ved diskriminering av mennesker.

Kommentarer er stengt.